Tuyển dụng
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...
Là một Công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế Đồ họa, Tạo mẫu, In ấn và Quảng cáo. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng viên có năng lực, nhiệt...
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...
Là một Công ty chuyên nghiệp và dẫn đầu trong lĩnh vực Sản xuất & cung cấp cốc giấy ở thị trường Việt Nam. Huy Linh được thành lập từ năm 2000 với mô hình xây dựng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ chuyên nghiệp. Để phục vụ nhu cầu phát triển của công ty chúng tôi cần tuyển bổ sung những ứng...